№ 5292-IV от 06.03.2006

Об утверждении Положения о порядке и правилах проведения фейерверков (салютов) на территории города Одессы

Рішення Одеської міської ради

№ 5292-IV від 06.03.2006р.


Про затвердження Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказу МВС України від 23.12.2003 р. № 1649 "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 2004 р. № 263/8862, з метою забезпечення порядку в місті Одеса шляхом упорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків (салютів), піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів на території міста Одеси, Одеська міська рада

Вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 06.03.2006р
№ 5292-ІV


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і правила проведення феєрверків (салютів)
на території міста Одеси


1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси (далі Положення) спрямоване на забезпечення безпеки проведення феєрверків (салютів) та масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів.
1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків (салютів), піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів та святкових дат.
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
феєрверк – порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні;
салют – кероване приведення в дію піротехнічних виробів;
професійний феєрверк (салют) – піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення;
піротехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу;
піротехнічні вироби побутового призначення – вироби, що їх вільно продають населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використування з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу;
піротехнічний склад – це суміш компонентів, призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою одержання різноманітних ефектів;
небезпечна зона піротехнічного виробу – частина простору, що оточує працюючий піротехнічний виріб, у середині якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня;
небезпечний чинник піротехнічного виробу – специфічний ефект, що його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент, і за певних умов здатний загрожувати здоров’ю людей та задавати шкоди майну і навколишньому середовищу;
замовник професійного феєрверку (салюту) – фізична або юридична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцензованою організацією, що має дозвіл на проведення професійних феєрверків (салютів);
виконавець професійного феєрверку (салюту) – суб’єкт господарської діяльності, який має відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення певних відповідних організаційно-технічних заходів, необхідних для проведення професійного феєрверку (салюту), і в статуті якого передбачений цей вид діяльності.
Взаємовідносини виконавця професійного феєрверку (салюту) і замовника будуються на договірній основі.
1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації, незалежно від їх форми власності, та фізичних осіб, які замовляють та (або) безпосередньо проводять салюти, феєрверки і інші культурно-розважальні заходи із використанням піротехнічних виробів на території міста Одеси.
1.4. Проведення професійних феєрверків (салютів) (феєрверки (салюти) з використанням піротехнічних виробів, для приведення в дію яких необхідне спеціальне устаткування), на території міста Одеси здійснюється з письмового дозволу першого заступника Одеського міського голови за поданням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради, погодженим з вибухотехнічним відділом науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ) при УМВС України в Одеській області, управлінням адміністративної служби міліції Одеського міського управління та Головним управлінням МНС в Одеській області.

2. Місце та час проведення салютів та феєрверків
2.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на території міста Одеси з восьмої до двадцять другої години в місцях, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.
2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків (салютів), відносяться:
місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об'єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для старих громадян, жилих будинків;
мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газо-продуктопроводи та інші місця;
території об'єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам'ятники історії і культури, цвинтарі.
2.3. Забороняється проведення вуличних феєрверків (салютів) у нічний час (з двадцять другої до восьмої години), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).
2.4. У виняткових випадках час проведення феєрверків (салютів) може бути змінено, при умові наявності відповідного письмового дозволу першого заступника Одеського міського голови.

3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, фізичних осіб, які проводять феєрверки (салюти)
3.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких передбачений такий вид діяльності.
3.2. Підприємство, установа чи організація, яка проводить феєрверк (салют) із застосуванням піротехнічних виробів, повинна:
отримати дозвіл на право проведення феєрверків (салютів), виданий Держнаглядохоронпраці, або його територіальним органом;
отримати дозвіл для проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси, виданий першим заступником Одеського міського голови (додається).
3.3. Фізичні особи, які при святкуванні свят використовують піротехнічні вироби побутового призначення, повинні дотримуватися вимог наданої до піротехнічних виробів інструкції із застосування та вимог розділу 2 цього Положення.
3.4. Юридичні та фізичні особи, які проводили феєрверки (салюти), зобов’язані після їх закінчення прибрати контейнери пускових установок та відпрацьованих зарядів.

4. Порядок і правила одержання дозволу на проведення професійних феєрверків (салютів)
4.1. Для одержання дозволу на проведення феєрверку (салютів) підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк (салют), зобов'язана подати до першого заступника Одеського міського голови письмове звернення в термін не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення публічного заходу.
4.2. У письмовому зверненні вказуються такі відомості:
дані про організацію-замовника (фізичну особу – замовника) феєрверку (салютів) - назва, місце реєстрації, юридична адреса, П.І.Б. керівників та їх контактні телефони;
назва і мета заходу;
дата, місце, час та тривалість проведення феєрверку (салюту);
дані про організацію-виконавця феєрверку (салютів) - назва, місце реєстрації, юридична адреса та контактні телефони;
копію договору з організацією-виконавцем феєрверку (салюту) на його проведення;
дата подання, підписи організаторів або їх уповноважених осіб.
Письмове звернення повинно містити зобов'язання підприємства, установи, організації, яка проводить феєрверк (салют), про дотримання заходів безпеки під час проведення феєрверку (салютів).
4.3. Підприємство, установа, організація, яка виконує феєрверк (салют), надає до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення таку письмову інформацію:
копія свідоцтва про реєстрацію організації;
копію дозволу, виданого Держнаглядохоронпраці, на виконання спеціальних видів робіт;
копію Статуту;
копії документів, що підтверджують атестацію виконавців на право проведення небезпечних видів робіт;
наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при проведенні небезпечних робіт, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку;
викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керівником організації), погоджене з вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при УМВС України в Одеській області, управлінням адміністративної служби міліції Одеського міського управління, Головного управління МНС в Одеській області (скріплене печаткою).
4.4. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної виконавчої влади, готує проект дозволу та подає його на підпис першому заступнику Одеського міського голови. Після отримання підписаного дозволу надає його до організації, яка проводить феєрверк (салют), контролює підготовку та проведення феєрверку (салютів), виконання заходів безпеки, завчасно інформує письмово про дату та місце проведення феєрверку (салюту) ОМУ УМВС України в Одеській області та відповідний районний відділ внутрішніх справ.
4.5. Замовникам феєрверку (салютів) може бути відмовлено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпунктів 4.2. та 4.3., або порушуються вимоги розділу 3 цього Положення, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуванням.
4.6. Рішення про відмову в дозволі на проведення феєрверку (салютів) може бути прийняте за такими обставинами:
письмове звернення не відповідає вимогам пункту 4.2. цього Положення;
прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного законодавства;
заплановане організаторами проведення феєрверку не враховує вимог розділу 2 цього Положення.
4.7. Після проведення феєрверку (салютів) відповідальний від організації, що виконувала феєрверк (салют), доповідає черговому управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ОМУ УМВС України в Одеській області про проведення заходу по телефону – негайно, та письмово – до десятої години дня, наступного після дати проведення професійного феєрверку (салюту).

5. Заходи безпеки при проведенні феєрверків (салютів).
5.1. Підприємства, установи і організації, які проводять монтаж і демонстрацію професійних феєрверків, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.
5.2. Роботи із підготовки до запуску феєрверків (салютів) повинні виконувати атестовані на право проведення феєрверків (салютів) піротехніки при безпосередньому керівництві особою, атестованою на право керівництва демонстраціями феєрверків та салютів (від підприємства, установи, організації, яка виконує феєрверк та/або салют).
5.3. Підприємство, установа, організація, яка організовує святковий захід, зобов’язана забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.
Підприємство, установа і організація, що виконує феєрверк (салют), несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку (салютів) згідно з чинним законодавством.
5.4. Об'єкти, зазначені в підпункті 2.2., не повинні знаходитися в межах небезпечної зони проведення феєрверку (салютів).
5.5. На територіях, що згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.
5.6. Пускові майданчики мають бути забезпечені охороною. Кордони небезпечної зони повинні мати огорожу.
5.6. Після закінчення феєрверку (салютів) пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянути з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів спеціалістами організації-виконавця феєрверку (салютів).
5.7. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією-виконавцем феєрверку в установленому порядку.

6. Відповідальність за порушення Положення
За порушення вимог цього Положення підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки (салюти) і інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Одеси, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.


Секретар ради О.А. Прокопенко