Сертификация пиротехники

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2012  № 1526

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2013 р.
за № 85/22617

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Відповідно до пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про підтвердження відповідності", статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634, з метою запровадження оцінки відповідності продукції згідно з технічними регламентами НАКАЗУЮ:

1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами), такі зміни:

1.1. Розділ 16 "Засоби зв’язку" виключити.

1.2. У розділі 17 "Посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла" пункт 17.1 "Посуд сталевий емальований" і пункт 17.4 "Посуд господарський чавунний емальований" виключити.

1.3. У розділі 25 "Товари легкої промисловості":

у пункті 25.1 "Вироби та полотна трикотажні білизняні для дітей" у графі 1 слова "та полотна" виключити;

пункт 25.6 "Тканини бавовняні та змішані для білизняних виробів дитячого асортименту" виключити.

1.4. Розділ 36 "Вироби піротехнічні побутові" виключити.

2. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В.П.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


І.М. Прасолов