Лист - роз'яснення
стосовно змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємства оренду приміщень

На виконання ст.9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає роз'яснення щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів від 11 січня 2006 р. № 17 «Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».
Відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності звільняються від необхідності отримувати, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень у разі, якщо вони орендують торгівельні місця, кіоски та контейнери, що розміщені не. ринках відповідно до схеми, погодженою в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду, а також у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією.
Крім цього, з набуттям чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності можуть розпочинати свій бізнес за декларативним принципом, тобто без необхідності отримання дозволу, але за умови страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Такий принцип застосовується лише стосовно об'єктів, які не відносяться до вибухопожежонебезлечдих1 та об'єктів з масовим перебуванням людей2 і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, та якщо не змінюється функціональне призначення    об'єктів/приміщень і не проводиться їх перепланування.
Якщо власники (орендарі) не змінюють функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводять їх перепланування, крім потенційно небезпечних об'єктів, які раніше отримали тимчасовий дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду, звільняються від подання декларацій та матеріалів на продовження терміну дії дозволу.
Експертиза для визначення можливості застосування декларативного принципу не вимагається. Таким чином, якщо суб'єкт підприємницької діяльності вважає, що відповідає всім вищезазначеним критеріям, то він . може розпочати свою діяльність за декларативним принципом. Для цього необхідно заповнити декларацію відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за формою згідно з додатком З до постанови Кабінету Міністрів та надати її до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності. При цьому, ніякі інші документи не повинні надаватися разом з декларацією. Суб'єкт підприємницької діяльності несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої у декларації.
Щодо вимоги страхування цивільної відповідальності перед третіми особами у разі застосування декларативного принципу, то суб'єкт підприємницької діяльності на власний розсуд вирішує з якою страхової компанією укладати договір страхування.

Голова Держпідприємництва України

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи

А.В.Дашкевич

В.І. Балога

№ 1343
21.02.2006

№01-2183/211
21.02.2006

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";
2об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 січня 2006 р. №17
Київ
Про внесення змін до порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на
початок роботи підприємств та оренду приміщень

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N9 150 (Офіційний, вісник України, 2001 р., №7, ст.. 285; 2003 р., №23, ст. 1080), зміни, що додаються.
 
                                                   Прем’єр-міністр України                                         Ю. ЄХАНУРОВ
Інд. 33                                                                                                                                                                          13.01.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2001 р. №150
Київ
Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень
                         ( Із змінами, внесеними згідно з постановами КМ  № 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
                                                                                                                   № 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами.державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
Прем’єр-міністр України                                                                   В. Ющенко
Інд. 29
                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      постановою Кабінету Міністрів України
                                                                               від 14 лютого 2001 р. N 150
ПОРЯДОК
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Цей Порядок регулює видачу органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих, виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).
   Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б”;
об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних, закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв .та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб.
(Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006)

2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.
Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.
Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.
Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання  дозволу  власник  (орендар)  подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за зразком згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.
Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства; об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною  (фізичною) особою,  яка  одержала  ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).
5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 або про відмову у Його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надається заявникові.

6. За  відсутності  фактів  порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.
За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових,  та інших об'єктів,  впровадження нових  технологій,  передачу  у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу  державного  пожежного нагляду власник (орендар) несе
відповідальність згідно із законодавством.

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий, органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. Дозвіл не оформлюється:
у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця,  кіоски та контейнери,  якщо вони_ розміщені на ринках відповідно до схеми,  що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду. ( Пункт її в' редакції Постанови ЇСМ її 17  ( 17-200~6-п ) від 11.01.2006 )
11-1 Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей з. не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі,  який ведеться за формою, що затверджується МНС.
(Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17 « 17-2006-п ) від 11.01.2006)

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду ;нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового .пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється органами державного пожежного нагляду.

Лист - роз'яснення стосовно змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємства оренду приміщень На виконання ст.9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає роз'яснення щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів від 11 січня 2006 р. № 17 «Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень». Відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності звільняються від необхідності отримувати, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень у разі, якщо вони орендують торгівельні місця, кіоски та контейнери, що розміщені не. ринках відповідно до схеми, погодженою в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду, а також у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією. Крім цього, з набуттям чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності можуть розпочинати свій бізнес за декларативним принципом, тобто без необхідності отримання дозволу, але за умови страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Такий принцип застосовується лише стосовно об'єктів, які не відносяться до вибухопожежонебезлечдих1 та об'єктів з масовим перебуванням людей2 і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, та якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів/приміщень і не проводиться їх перепланування. Якщо власники (орендарі) не змінюють функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводять їх перепланування, крім потенційно небезпечних об'єктів, які раніше отримали тимчасовий дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду, звільняються від подання декларацій та матеріалів на продовження терміну дії дозволу. Експертиза для визначення можливості застосування декларативного принципу не вимагається. Таким чином, якщо суб'єкт підприємницької діяльності вважає, що відповідає всім вищезазначеним критеріям, то він . може розпочати свою діяльність за декларативним принципом. Для цього необхідно заповнити декларацію відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за формою згідно з додатком З до постанови Кабінету Міністрів та надати її до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності. При цьому, ніякі інші документи не повинні надаватися разом з декларацією. Суб'єкт підприємницької діяльності несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої у декларації. Щодо вимоги страхування цивільної відповідальності перед третіми особами у разі застосування декларативного принципу, то суб'єкт підприємницької діяльності на власний розсуд вирішує з якою страхової компанією укладати договір страхування.
Источник: http://pyro-ua.com/poryadok-vydachi-organami-gosudarstvennogo-pozharnogo-nadzora-razreshenij-na-nachalo-raboty-predpriyatij-i-arendu-pomeshchenij
Лист - роз'яснення стосовно змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємства оренду приміщень На виконання ст.9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає роз'яснення щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів від 11 січня 2006 р. № 17 «Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень». Відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності звільняються від необхідності отримувати, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень у разі, якщо вони орендують торгівельні місця, кіоски та контейнери, що розміщені не. ринках відповідно до схеми, погодженою в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду, а також у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією. Крім цього, з набуттям чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів суб'єкти підприємницької діяльності можуть розпочинати свій бізнес за декларативним принципом, тобто без необхідності отримання дозволу, але за умови страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Такий принцип застосовується лише стосовно об'єктів, які не відносяться до вибухопожежонебезлечдих1 та об'єктів з масовим перебуванням людей2 і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, та якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів/приміщень і не проводиться їх перепланування. Якщо власники (орендарі) не змінюють функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводять їх перепланування, крім потенційно небезпечних об'єктів, які раніше отримали тимчасовий дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду, звільняються від подання декларацій та матеріалів на продовження терміну дії дозволу. Експертиза для визначення можливості застосування декларативного принципу не вимагається. Таким чином, якщо суб'єкт підприємницької діяльності вважає, що відповідає всім вищезазначеним критеріям, то він . може розпочати свою діяльність за декларативним принципом. Для цього необхідно заповнити декларацію відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за формою згідно з додатком З до постанови Кабінету Міністрів та надати її до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності. При цьому, ніякі інші документи не повинні надаватися разом з декларацією. Суб'єкт підприємницької діяльності несе повну відповідальність за достовірність інформації, наданої у декларації. Щодо вимоги страхування цивільної відповідальності перед третіми особами у разі застосування декларативного принципу, то суб'єкт підприємницької діяльності на власний розсуд вирішує з якою страхової компанією укладати договір страхування. Голова Держпідприємництва України Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи А.В.Дашкевич В.І. Балога № 1343 21.02.2006 №01-2183/211 21.02.2006 вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б"; 2об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 січня 2006 р. №17 Київ Про внесення змін до порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N9 150 (Офіційний, вісник України, 2001 р., №7, ст.. 285; 2003 р., №23, ст. 1080), зміни, що додаються. Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ Інд. 33 13.01.2006 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. №150 Київ Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ( Із змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 № 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 ) Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається). 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами.державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Прем’єр-міністр України В. Ющенко Інд. 29 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 ПОРЯДОК видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень 1. Цей Порядок регулює видачу органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих, виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл). Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян. 1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б”; об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних, закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв .та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб. (Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006) 2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно. Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду. Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації. 3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за зразком згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди. Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 ) 4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства; об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи). 5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 або про відмову у Його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надається заявникові. 6. За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії. За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати. 7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду). 8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством. 9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть. 10. Виданий, органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці. 11. Дозвіл не оформлюється: у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку; на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони_ розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду. ( Пункт її в' редакції Постанови ЇСМ її 17 ( 17-200~6-п ) від 11.01.2006 ) 11-1 Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках: якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів); якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей з. не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів. Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3. Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. (Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17 « 17-2006-п ) від 11.01.2006) 12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду ;нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво. 13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового .пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється органами державного пожежного нагляду.
Источник: http://pyro-ua.com/poryadok-vydachi-organami-gosudarstvennogo-pozharnogo-nadzora-razreshenij-na-nachalo-raboty-predpriyatij-i-arendu-pomeshchenij