Победитель произвола управления патрульной полиции - Юридический отдел профессионалов своего дела ТС "Копейка"

Решение суда о торговле пиротехникой

 

 

                                  

 

ДО ІЗМАЇЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68600, м.Ізмаїл, вул.Клушина, 2

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

пояснения при изъятии пиротехники

 

ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ

до Протоколу про адміністративні правопорушення

 

   27 грудня 2017 року в магазині «КОПІЙКА» ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» за адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 12, співробітниками Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області начальником сектору превенції Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції Шлапак М.О., ст. лейтенантом поліції Дімітровим І.П., а також ще трьома співробітниками Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області, які не представились та не надали для ознайомлення керівництву магазину «КОПІЙКА» свої службові посвідчення, в ході «превентивних заходів, пов’язаних з незаконним продажем піротехнічної продукції на території обслуговування Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області» було незаконно вилучені побутові піротехнічні вироби загальною вартістю 21 447,98 грн. (двадцять одна тисяча чотириста сорок сім грн. 98 коп.).

   Вилучення піротехнічних виробів з магазину «КОПІЙКА» за вищевказаною адресою, за словами  співробітників поліції, були наступні підстави:

 1. Доручення Начальника Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області полковника поліції Галкіна Р.В. № 19 від 26.12.2017 р. «Про проведення превентивних заходів з недопущення правопорушень, пов’язаних з незаконним продажем хвойні насаджень, та піротехнічної продукції на території обслуговування Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області»;
 2. відсутність в Статуті підприємства виду діяльності з торгівлі піротехнічними виробами;
 3. відсутність ліцензії на право торгівлі побутовими піротехнічними виробами.

   Згідно із цими підставами Начальником сектору превенції Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції Шлапак М.О., як керівником мобільної групи, було прийняте рішення про вилучення в магазині «КОПІЙКА» ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» за адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 12, побутових піротехнічних виробів загальною вартістю 21 447,98 грн. (двадцять одна тисяча чотириста сорок сім грн. 98 коп.).

    В результаті такого «превентивного заходу» був начебто складений відповідний Акт та опис вилученого майна, проте, копії зазначених документів керівництву магазину «КОПІЙКА» не було надано.

   Вищезазначені дії співробітників Національної поліції та прийняте Рішення про вилучення піротехнічних виробів є незаконним та таким, що порушує діюче законодавство України, з огляду на таке.

 

 1. Щодо відсутності в Статуті підприємства виду діяльності з торгівлі піротехнічними виробами.

   Відповідно до п. 2.2. Статуту ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД», що затверджений протоколом Установчих Зборів Учасників» № 9 від 09.08.2016 р. предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності (перелік є примірним.

   Серед видів діяльності, що передбачають торгівлю піротехнічними виробами, є, зокрема:

 • оптова та роздрібна торгівля (п. 2.2.1.);
 • інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (п. 2.2.9.);
 • оптова та роздрібна торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації (п. 2.2.14.);
 • інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством (п.2.2.35).
 •  

2. Щодо відсутності ліцензії на право торгівлі побутовими піротехнічними виробами.

   Ліцензування видів господарської діяльності регулюється Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», відповідно до ст. 2 якого цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

   Стаття 7 Закону визначає перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

   Проте, в зазначеній статті не передбачено ліцензування торгівлі піротехнічними виробами.

  Зазначений вид діяльності «39) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами» був виключений Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року за № 222-VIII в новій редакції.

 

   3. Щодо порушення порядку оформлення матеріалів органами поліції

   Пунктом 2 Доручення Начальника Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області полковника поліції Галкіна Р.В. № 19 від 26.12.2017 р. «Про проведення превентивних заходів з недопущення правопорушень, пов’язаних з незаконним продажем хвойні насаджень, та піротехнічної продукції на території обслуговування Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області» передбачено, що на базі Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області створюються мобільні групи з числа співробітників сектору превенції та груп реагування патрульної поліції для проведення «відпрацювань» щодо дотримання порядку реалізації піротехнічних виробі.

   Пунктом 6 Доручення передбачено, що за фактами виявлених порушень вжити заходів згідно вимог чинного законодавства України.

   Відповідно до ст. 31 Закону України «Про національну поліцію» серед превентивних заходів поліція може застосувати, зокрема, обмеження фактичного володіння річчю.

   Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи (ч. 2 ст. 31 Закону).

   Відповідно до ст. 36 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров'я або на життя чи здоров'я іншої людини, або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцейський зобов'язаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

   Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі в її фактичного володільця, обмеження її перенесення або перевезення. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов'язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі (ч. 5 ст. 36 Закону).

   Проте, працівниками поліції в ході вилучення піротехнічних засобів керівництву магазину зазначений протокол не надавався, що є грубим порушенням порядку обмеження фактичного володіння річчю, що передбачений цим Законом.

   Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

   Одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України є тимчасове вилучення майна, проте, зазначений захід застосовується лише у разі відкриття кримінального провадження відносно особи та на підставі Ухвали слідчого судді та суду (ст. 132 КПК України).

   Проте, в ході «превентивного заходу» відносно магазину «КОПІЙКА» жодних судових рішень не було пред’явлено та надано працівниками поліції.

   Відповідно до ст. 260 КпАП України у випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

   Порядок вилучення речей та документів визначається цим Кодексом та іншими законами України.

   Відповідно до ст. 265 КпАП України речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234 1, 234 2, 244 4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

   Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

   Проте, як зазначалося вище, працівниками поліції в ході вилучення піротехнічних засобів протокол про вилучення речей і документів не складався та не передавася мені.

   Отже, працівниками Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області в ході вилучення побутових піротехнічних виробів в магазині «КОПІЙКА» ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» за адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 12, були грубо порушені положення Закону України «Про Національну поліцію» щодо обмеження фактичного володіння річчю - вилучення побутових піротехнічних виробів.

   Порядок оформлення в органах Національної поліції України, у тому числі в їх структурних (відокремлених) підрозділах, матеріалів про адміністративні правопорушення визначається, зокрема, Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердж. наказом МВС України від 06.11.2015 р.  № 1376.

   Відповідно до п.п. 4-6 Інструкції № 1376 у разі вчинення адміністративного правопорушення особами, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, уповноважені на те посадові особи органів поліції складають протокол про адміністративне правопорушення.

   Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1) складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом згідно з технічним описом бланка протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 2), на якому проставлено відповідні серію та номер.

   Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою.

   Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (п.п. 7, 8 Інструкції).

   Проте, працівники відмовились надати мені примірник протоколу про адміністративне правопорушення, аргументуючи це тим, що я відмовилась від підпису зазначеного протоколу, що, безумовно, є грубим порушенням законодавства та позбавляє ефективно захищати свої права.

   Відповідно до п. 12 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, підписати протокол про адміністративне правопорушення у ньому робиться запис про це.

 

   Більш того, відповідно до п. 9 КУпАП при складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньому зазначаються, зокрема, у графі «дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення» - суть адміністративного правопорушення (повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол).

   Оскільки протокол про адміністративні правопорушення мені не надавався працівниками поліції, я не можу знати суті адміністративного правопорушення. Проте, передбачаю, що річ може йти про начебто порушення мною статті 195-6 «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів».

   Між тим, такі дії, відповідно до змісту ст.195-6 КУпАП, не охоплюються складом цього адміністративного правопорушення.  Диспозиція ст.195-6 КУпАП є бланкетною і потребує посилання на нормативний акт, який передбачає порядок виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Тому, в протоколі про адміністративні правопорушення повинне бути зазначено конкретне порушення норм права.

   В ході проведення працівниками Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області «перевірки магазину «КОПІЙКА» я пояснила, що правила торгівлі піротехнічними засобами встановлені відомчими актами міністерства внутрішніх справ України, а саме: Тимчасовими правилами обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затвердж. наказом МВС України від 23.12.2003 р.  № 1649, я з ними знайома і порушення Правил не допускала.

   Зазначене підтверджується у судовою практикою: Постанова Апеляційного суду Миколаївської області від 01.02.2010 р. у справі № 33-38/10; Постанова Апеляційного суду Миколаївської області від 21.01.2013  р. у справі № 784/11/13. 

 

4. Щодо повноважень поліції з проведення превентивних заходів

   Відповідно до ст. 3 Закону України «Про національну поліцію» поліція у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

   Статтею 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.

   Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України (ч. 3 ст. 8 Закону).

   Згідно із ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює, зокрема, превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.

   Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ регулюється статтею 39 Закону України «Про Національну поліцію».

   Так, статтею 39 Закону передбачено, що поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, може оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.

   Поліція відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує і закриває об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються (у тому числі стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці, до усунення таких порушень (ч. 3 ст. 39 Закону).

   Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ (ч. 4 ст. 39 Закону).

   Проте, на даний час жодного Порядку про здійснення органами Національної поліції України  здійснення органами Національної поліції України заходів з контролю за дотриманням правил та порядку зберігання і використання предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система , не існує.

  Про це свідчить інформація з офіціального веб-сайту Національної поліції України (додається до пояснень в письмовому вигляді):

https://kyiv.npu.gov.ua/mvs/control/mapin/uk/publish/article/1741419

 

   Отже, зазначені дії працівників Ізмаїльского ВП ГУНП в Одеській області носили характер перевірки юридичної особи, що не передбачено жодним нормативним документом України.

   Відповідно до статті 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

   Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

   Таким чином, протокол про адміністративні правопорушення складений з грубим порушення положень цього Кодексу та всупереч положенням Закону України «Про Національну поліцію».

 

5. Крім цього, в ході вказаного «превентивного заходу» співробітникам Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області були надані абсолютно всі документи, що підтверджують правомірність роздрібної торгівлі, що є в матеріалах справи.

  

   На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 19 Конституції України, ст.ст. 3, 8, 23, 31, 36, 39 Закону України «Про Національну поліцію», ст.ст. 247, 251, 260, 265, 268, 284 Кодексу про адміністративні правопорушення України ,  -

 

 

 

ПРОШУ:

 1. Приєднати до матеріалів справи письмові пояснення____________________________________________

_______________________________________________________________________________________до Протоколу про адміністративні правопорушення ;

 1. Прийняти постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення_____________________

___________________________________________________________________________________________ в зв’язку з відсутністю в моїх діях події та складу адміністративного правопорушення.

3. Повернути підприємству ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» побутові піротехнічні вироби загальною вартістю 21 447,98 грн. (двадцять одна тисяча чотириста сорок сім грн. 98 коп.), що були вилучені співробітниками Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області 27 грудня 2017 року.

 

 

Додатки:

 • Копія Доручення Начальника Ізмаїльського ВП ГУНП № 19 від 26.12.2017 р.;
 • Копія Статуту ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД»;
 • Копія Наказу ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» № 617-п від 25.10.2016 р.;
 • Копія заяви ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» від 27.12.2017 р. до  Ізмаїльського ВП ГУНП  щодо кримінального правопорушення;
 • Копія пояснення директора магазину «КОПІЙКА» ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» за адресою: м. Ізмаїл, проспект Миру, 12;
 • Копія документу про проходження навчання відповідальної особи ТОВ «Модерн-Трейд»за торгівлю піротехнічними виробами;
 • Копія Журналу реєстрації інструктажу з торгівлі піротехнічними виробами;
 • Копія Журналу реєстрації перевірок ТОВ «Модерн-Трейд»;
 • Копії договорів, накладних на поставку піротехнічних виробів ТОВ «Модерн-Трейд»;
 • Копія Витягу з офіційного веб-сайту Національної поліції України станом на 03.01.2018 року.

 

 

 

___________________________________               ____________________________________

 

«04» січня 2018 року